Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 8«ï

wie my beloon'!, die beloone den Hemel/wan* nsei ik groot word dan wil ik ook kleiner worden, want dan wil ik pu'geeren eh de Sek laaten, en een ordentelyk leven leiden , gelyk het een Edelman betaamd.

(Hy vertrekt.) TWINTIGSTE TOONEEL.

Kon: Henrik, Prins Henrik, Lor» John van Lankaster, de Graaf van Westmorland. Worcester en Vernon, als gevangenen. Trompetten.

Koning Henrik.

Dus vrind de opfttnd haare tuchtiging — gy valfche Worcester! zooden wy niet alle genaade, vergeeving en vrienJelyke aanbiedingen toe? en gy vermeette u onze verklaaring geheel en al om tt keeren, en uw Neefs vertrouwen tot zyn verderf t« misbruiken! drie dappere Ridders, die op dezen dag aan onze zyde gevallen zyn, een Edele Graaf, en menig ander dapper Man, zouden nog leven, indien gy redelyk, zo als een Christen betaamd.de bgrichten van ons Heir aan het uwe had overgebragt. Worcester.

Wat ik deed, da^r toe dwong my myne zeker. heid;en ik onderwerp rnygelaaten aan myn noodlot, dewyl het niet in myne magt irond het zelve te omwyken.

Koning Henrik. Voert Worcester en Vernon ter dood : de overige Medeplichtigen geeven wv noguitftel. (Worces* ter en Vernon vertrekken met de wachten ) hoe ftaat het in 't Veld ?

Prins Henrik. Wanneer de wakkere Schot, Douglas, zag, dat '« geen hoop meer voor- hem was om den flag to X 3 wm'

Sluiten