Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladz. 34?

onderzoek en aanmerkingen , over het

EERSTE DEEL van

HENRIK de VIERDE^

met het

LEVEN en den DOOD

van

HENRIK,

G E N A A M T

HOTSPUR. HISTORIESPEL.

Deeefchiedkundige omftandigheden welke in dit Historiefpel ten grondfbg liggen bevatten flegts een tvdruimte van omtrend tien Maanden ; want He Handeling begint met het bericht vanHorJPUES herwinning op de Schotten by Holmedon , waar oo den dag van Kruisverheffing den 14de Septem. ber 1402. den Slach geleverd wierd; en eindigt met de nederlaag en den dood van HoTsrua by Sbrtwbury den 21 JuW 1403. ^

Sluiten