Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$48 ONDERZOEK in AANMERKINGEN

Hiftor.efpel aan dat van Richard de II. te verkl«rd,H^»ït 0tva" hüt laas'8^elde „uk vereén topMn 'r L r" VJERD/ aan zV"en voorzaat, een togt in t heilige Land te doen, en met het begin van het tegenwoordige ftuk herhaald hv her

B dVrevfdva?'Rr ^ K°4* Hw-ÏK^lLS BedryF van Richard de H. 0ver de Wildheid van zynen Zoon doet, bereden den Lezer toiTv olyke

Zie hier voor eerst eenige voorvallen uit de ee-

Archibald Graaf van Douglas deed inhei laar 1402 „met Twaalfduizend MAan Schotten door

eenên inva? fnTW Ede,lieden onderftefi! eenen inval in Engeland,en Pionderde de noorde

Kc?rHoir;P0Hpzynete;uetocht Werd ^v»

Shaald ^n n d°n' aa" de E"gelkhe Grenzen eeflaaSn Cl « Zeer heetS'veg<. ^Ikonien geilaagen, Koning Henrik kreeg van' deze overwinning terftond bericht, en beval den Graaf van Northumberland, de Gevangenen ,dié hv tot «yn «gendom hield,niet uit tewisfelên dit beve

Henr 1 k° Percv6'^- TT ™ de"

hoe larS hi" ' *? Graaf Northumberland met OwL r meerder ™?°rd™- d«e Het zich In S n UBD0WIÏ in eenÈ verftandhouding met den £|ÜGLAS ,D V^id. floot een vatbond Koninï hS "2 bragt in 'C kort alles tegens' punt dafErtNRIKn df Wapenen' het was OP N^)RTHUMntni °°r'0S Z°U beSinnen • w~ ee Prrct ?D °nverw;i?ts zjek wierd. de Jon. ge i-ERcr nam dus de aanvoering van het heir op

zich

r JTeel 1naRuPf-Dee'11 B!adz' *a

Sluiten