Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354 De D W A A L I N G

TWEEDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel verheeld let Huis van Antipholus van Ephefen,

ADS I A NA , LuCIANJU

Abriana. Noch myn Man, noch myn Slaaf komt te rug, dien ik evenwel zo fpoedig naar zynen Heer gezonden heb. Zeker, het is wel twee uuren, Luciana.

LuCIANA»

Mogelyk is hy van de Markt, met de een of an. dren Koopman vertrokken, die hem mede genoomen heeft om daar te Eeten. Wy willen Eeten lieve Zufter, en ons daar niets over vertoornen. Een Man is Heer over zyne Vryheid. Zy hebben geen andere Heeren dan de gelegenheid ; zy komen en gaan, na het hen gelegen komt; en daar dit nu za gelegen is, zo moet gy geduld hebben, Zufter. Adjiiha, Waarom moeten;zy meer vryheid hebben ,dan wy?

Luciana. Om dat haar meefte bezigheden buitens huis zyn.

Adriana. Zie maar, wanneer ik op dezen voet met hem wil omgaan, dan neemt hy bet kwalyk.

Luciana.

o Gy moet denken, dat het de temming van uwen wille is.

Adriana. Nu, de Ezels zuilen zich dus goedwillig laaten temmen.

„ Luciana. ;

JJe fterkhoofdigc Vryheid, is dus eens met fmer-

ten

Sluiten