Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sss

D£ DWAALING.

Dromio.

Wie? Myn Heer, ik weet niets zeide hy, noch van huizen noch van wyven, en vooral van geen vrouw, zo dat ik, al wat ik met myn tong kon verwerve, dank zy dezelve, op myne fchouderen naar huis droeg, want met een woord by gaf my fchoone klappen.

Adriana. Ga weder te rug fiaaf, en haal hem naar Huis. Dromio.

Ik weder te rug gaan , om my nog eens naar huis te laaten kloppen? om Gods wil Mevrouw; zend daar eenen anderen afgezand heen.

Adriana, Ga weder heen, flaaf, of ik flaa u kruiswyze den Kop aan Hukken,

Dromio.

En dan zou hy dat kruis weder door flaagen digt kloppen; dus zou ik u.beiden dan een heilig hoofd te danken hebben.

A d i a n a.

Voort, gy Babbelaar , haal uwen Heer naar huis.

Dromio,

Ben ik dan tegens u zo rond als gy tegens my, dat gy my even als een Bal kunt van u ftooten ? gy ftoot my voorwaards , en hy zal my weder rugwaardt ftooten. indien ik zulk een dienft moet uithouden zuit gy my een lederen overrok dienen .te laaten maaken.

DERDE TOONEEL.

Adriana. Luciana.

Luciana, . Foei-'dat het ongeduld uw gezicht dus veranderd.

Adri-

Sluiten