Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3»o DiDWAALING.

(■Zy vertrekken.) VIERDE TOONEEL. (*) Het Tooneel verbeeld een Straat.

Het to"„ï VZÏÏ^&W f* Ceotaurus zeer wel be^rdD'TL° 6f' is in dc*> dige Gek is heen 7eL4 óm m 3' 'eLZOfgvulbezorgeniffe dat 1 fa l? my, te zoeken • uit o ik de%mihndig^den dr^rrk°T-W3nneer van mynen waard me t-fk J/rl ve'teIiwS ik Dromio niet gefpróoken tiu ™geyke' 20 kan het eerft van de Mart, r ^1"' iedeft ik hemrecht va» pas Markt afzond/ hal daar komt hy

VyFDE TOONEEL. * Dromio van Syrakufa, de voorigen. ■

ter^f oveï?StF^ " ™e vygen? zo fpoï llP ël eeD L,tf^bber v3n Oor.

van de Centaur* ?I !L met ^ gy weet niets vangen ? uw vrouw fj, fieen 8cld van my ««• maai te roepen ? mvn hl °°' my t0t h" md^waart gy do/ hüls Was ,n den Phoenfe »

woorden gaf. ' ëy m? zu,k onzinnige anr

Ah-

Sluiten