Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3f5z

Dz DWAALING.

D r o m i o.

Noemt gy myn hoofd een Schans? - wsn< neer gy dat kloppen maar wilt nalaaten, zo be« hoeft gy maar flegtweg myn hooft te noemen, indien gy zo langer voordvaard, dan moet ik een Schans voor myn hoofd hebben en het zelve verfchanfen , want anders zou ik myn verftand in myne f:houderen moeten zoeken, maar zeg my eens, myn Heer ? waarom "word ik geflaagen ? Antipholis.

Weet gy dat nog niet?

Dromio.

Verder niet, myn Heer , als dat ik geflaagen moid.

Antiphol is. Moet ik u zeggen, waarom ?

Dromio.

Ja myn Heer. en uit wat oorzaaken. want men pleeg te zeggen iedere waarom heefc zyn daarom. Anfipholis. Eerft dan, waarom, •—— om dat gy met my de gek gefchooren hadc. en dan daarom; — terwyl gy zulks ten tweedemaal geloogcbend hebt. Dromio.

Is 'er wel ooit iemant zonder zo min oorzaak geflaagen ? noch in den waarom noch in den daarom is gezond Menfchen verftand. nu goed myn Heer, ik dank u.

Antiphol is. Gy dankt my? waar voor danf Dromio-

Wel myn Heer, voor dat iets, dat gy my om niets gegeven hebt.

Antipholis

Ik wil het eerlang weder goed maaken, en u niets voor iets geeven. maar zeg eens,is het Ee- • £ens tyd?

Duo»

Sluiten