Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35a De DWAALING.

LtrWo^kmeT1 die door den l0°pder ■»

Antipholis.

Kan hy dat door geen geld boete en bezitnee. ming verkrygen?

„ , , , Dromio.

«nSi'.T*' by een SeId ^te voor

ander Tn 'r h *" hM Veri°0ren hair ™»

anaer in t bezit neemt.

Antipholis. Waarom >s dan de tyd zo gierig met het hairdaar het dikwils zoo een ryken uitwaffingis? Dromio.

Om dat het hair een weldaadipe gift is die 717 «n oo beeilen vereerd; en het geef zy denier,7 fchen jd hair onthouden heeft , dat heeft zy hem aan 't verliand weder goed gedaan.

Am t iph ol i s.

Maar daar zyn wel menfchen, die meer hair • dan veiftand hebben • r • Dromio. Zulke hebben toch aitoos verftand om hun hair te verliezen, (g) n nair

Antipholis. Maar maakt gy dan het befluit, dat haairige Lieden eerlyke gekken zonder veiftand zyu ? Dromio.

Hee. eerlyker gek , hoe eerder by verlooren Sgde?" 20 6611 'mlieSC hCt Wet een f0°» van

An-

te) DaJ «,. rfe ^en welke meer bair dan ver fiand heeft w„4 zeer- ligt van LichtvsarZ', ' vrouw* perfoonen verftrikt, en moet dan de 'etfi gen zyner wup!beid ondervinden ;.■ waar van e n dereerjie verfcbynfelen dezer ziekte in EilroTa w perlies van bet bair was. ' pa ' iet

Johnson.

Sluiten