Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L 7 S P E L,

36J

, Ahtip hol is. Uit welke oorzaaken ?

Dromio. Uit twee oorzaaken die gezond zyn.

Antipholis. Neen, gezon d waarachiig niet.

Dromio.

Dan zeker?

Antipholis. Neen , nooit zeker, in zulk eene onzekere zaak.

Dromio. Nu! dan uit gegronde oorzaaken.

Antiphol is

Noemt ze.

Dromio.

Eerftelyk verheugd hy z ch daar over, dat hy het geld (paard , dat hy voor 't krouwen zou moe. ten uitgeeven, en ten tweeden, om dat zy by hem, warneer hy Eet, niet in den Soep kunnen vallen.

Antipholis. Gy hebt al dezen tyd willen bewyzen, dat iede* re zaak zyn tyd niet heeft.

Dromio.

Zekerlyk, myn .Heer: en dat heb ik ookbeweezen, naamelyk 'er is geen tyd om uitgevallen hair te behouden.

Anttpholis. Maar uwen grond behield geen fteek, waarom 'er geen tyd is om het weder te verkrygen. Dromio.

Ik zal hem dan op deze wyze verbeteren; •de tyd zelf is kaal, en zal daarom, tot aan het einde der waareld kaale naarvolgers hebben. Antipholis. Ik wift het reeds dat uw befluit kaal zou uitvallen, maar zagt, wat komt daar aan?

ZESi

Sluiten