Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sö"? Di DWAALING.

Drom 10. ik neb ze van myn leven nooit gefprooken.

Antiph'olis. Hoe kan zy ons dan by onze naamen noemen ? zy moet dan een waarzeggende geeft hebbeni Adriana. Hoe weinig voegt dit aan uwen Staat, zulk een Jaage Comedie met uwen Slaaf te fpeelen, en hem te vergen, om my op de groffte wyze te befpotten? ik ben genoeg beleedigt, dat gy zo vervreemd van my zyt; hoopt Uw onrecht niet hooger op, tot zulk een graad van verachting. 'Kom, laat ik u vaft omarmen; gy zyt een Olm myn lieve Man , en ik een zwak riet, dat met uw fterken ftam vereenigt, deel aan uwe fterkte neemt, al wat ik van my afwyden wil is onkruit; diefachtig onkruit, en onnut moes, dat, zelf wanneer het niet by tyden afgefneeden word , tot aan uw midden opgroeit, en aan uw Vérderfzyn voedfel zoekt. 7

Antipholis ter zyden* Zy fpreekt met my, en maakt my tot den inhoud van haar gefprek. Hoe.' ben ik mogelyk in een droom aan haar gehuwd? of flaap ik thans, en beeld ik my in, dat ik dat alles hooi? — welk eene verwarring betoverd onze oogen en ooren ? tot ik uitvinden kan, wat ik van deze onbegrypelyke zaak maaken moet, zal wel het zekerfte zyn een gunftig gedrag aan te houden.

Luci ana, Ga heen, Dromio; zeg de Bedienden dat zy het Eeten opbrengen. ' .

Dromio..

Nu, by myn Rooztnkrans 1 ik wil het kruis maaken; God zy by ons; wy zyn hier in een Hexenland: wy fpreeken met enkel Bitebaauwen, Mon' fters en nachfgeeften. wanneer wy niet doen war zy hebben willen, dan zullen zy ons den adem uitzuigen, en ons biuin en blaauw fchoppen.

Sluiten