Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S70 Di DWAALING.

myn verftand? aan deze Menfchen bekend, en voor my zelf onkenbaar ? ik wil zeggen wat zy zeggen, en maar regt uit in dezen Nevel voortwandelen.

DiOMEO.

Myn Heer- zou ik toch waarlyk Deurwaarder zyn?

^ Adriana.

Zefcerlyfc. wees voorzichtig van niemant in te laaten. of ik breek u den hals.

Luciana,

Kom, kom Antipholis , wy eeten, zonder te vertoeven reeds, te laat.

Minde van bet Tweede bedryf.

DER}

Sluiten