Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 377

het ?s thans helder dag, en alle Straaten zyn vol Volk, en dus zult gy eene algemeene Stadsrharktzien vergaderen; en dat kon, daar de Waereld alles ten flimfte weet te duiden, uw nog ombevlekte Ee. re een vlek doen verkrygen , die 'er al uw leven aan hegten kon, want de Schandvlekken blyven nog by onze nalaatenfchap , zy blyven Eeuwig woonen, waar zy eenmaal bezit genomen hebben ? Antipholis. Gy hebt my overtuigt; ik wil in ftilte heen gaan en ben voorneemens om my Vrolyk te maaken, hoe weinig oorzaak ik daar ook toe hebbe. ik ken een vrouwtje dat zeer aangenaam in de verkeering is.; knap en verftandig, moedwillig en echter aarlig. daar zullen wy van middag Eeten. myn Vrouw heeft thans haare bekenden, maar waarachtig zonder oorzaak, den voorrang gegeeven ; wy zullen dus heen gaan en by een ander Eeten. ga naar huis, Angelo, en haal de Keten, zy zal thans wel vaardig zyn. Breng dezelve maar in 'tSteekelzwyn want daar woond zy. Ik wil die keten aan onze Hospita geeven, al was het alleen om myn wyf een pots te fpeelen, maak u gezwind, Myn waarden Heer. Terwyl ik in myn eigen Huis niet ingelaaten word, zo moet ik immers zien waar ik een ander open vind.

Ange lo.

Myn Heer ,• ik zal u daar binnen 't uur op wagten.

Antipholis. Zeer goed. Qerzyden) deze Spotterny zal my geld kaften.

Aas TWEE'

Sluiten