Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

378

De DWAALING.

TWEEDE TOONEEL. (*)

Het Toeneel verbeeld een Kamer in 't Huis van Antipbolis van Epbefen.

Luciana, Antipholis van Syrakufa.

Luciana.

Hoe is het dan mogelyk dat gy zo fchielyk hebt kunnen vergeeten wat de plicht van eenen Echtgenoot is ? zeg my Antipholis, za! dan de Haat reeds in de Jeugd uwer liefde, de bronnen uwer liefde verdroogen? valt het gebouw uwer ltefda reeds in duigen, daar het naauwlyks opgeiïchtis? indien gy myu Zufter alleen om haar vermogen gehuwd hebc, zo bejeegen haar dan ook, ten minfta om haar vermoogens wille, vriendiyker ;of bemind gy ergens iemant anders , zo doet het heimeiyk, Verduifterd uwe valfche Liefde met esne ondoordringbare donkerheid. Laat niynZuster uwe ontrouwheid niet zo duidelyk in uwe oogen Lezen, en maakt uwe tong tot geen Redenaar uwer eigen fcbande. ziet baar vriendelyk aan; geef haar goede woorden, wees met haar goeden aart ongetrouw; kleed den Lafter gelyk een Huisgenoot der deugd; neemt eene f&boone geftalte aan, fchoon het uw hert niet veelenkan; leerde zonde en het gedrag van eenen Heiligen; met een woerd; wees htimlyk ongetrouw; wat diend het dat2y zulks weet? welke Dief is zo eenvoudig dat hy met zyne flreeken wil pronken ? Het is een dubbeld ongelyk, wannner gy in uwe piicb;en tegens haar nalaatig zyt, en het haar uiterlyk iu uwe oogen doet leezen. de fchaamte op eene goa de wyze geleidt, heeft ten minfign eenigen roem agter zxh; flegte handelingen worden door fleste woorden verdubbeld, overtuig ons arme wyven, die zo-ligt te overtuigen zyn, ten minite, dat gy

ons

Sluiten