Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 383

xe niet groot genoeg om haar van de eene heup tot den ander te meeten. • •

Antipholis. . Zy is dus tamelyk breet ?

Dromio.

Niet langer van het hoofd tot de voeten , dan, van de eene heup tot den ander, zy is rond gelyk een Aardkloot; ik wil Landen op haar ontdekken. Antipholis, Waar zoud gy by voorbeeld Irland vinden ? Dromio.

ó Myn Heer.' op haare Lendenen, ik ontdekte het aan de Moeraflen.

Antipholis. Waar Schotland?

D r o m i o.

Ik ontdekte het aan de onvruchtbaarheid; juift op baar vlakke hand.

Antipholis. Waar Vrankryk?

Dromio-

Op haar voorhoofd; gewapend en rugwa'ardsga keerd, en tegens haar hair te velde trekkende.(i) Antipholis. Waar Engeland ?

Dromio.

Ik zocht naar de krytbergen , maar ik kon 'er geen fpoor van vinden ; ik geloof intulTchen dat het op haar kin lag, wegens den zoute vloed die tüffchen dat Land en Vrankryk vlood.

An>

(i) Wederom eene Zinfpeeling op de venus ziekte, door een gewaapend voorhoofd of fleme, verjiaat by zulk een , dat met uitgeixiaffcben builen bedekt is; en bet geenrugwaards gekeerd is, is van bet bair te verjiaan.

Johnson;.

Sluiten