Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

384

Di DWAALING

Antipholis. Wlar Spanjen ?

Dromio.

Waarachtig dat zogt ik niet; maar ik rook het zeer fterk aan haaren adem.

Antipholis. Waar America ? waar de beide Indien ? Dromio.

ó Myn Heer.' op haar neus, die rondsomme met Robynen, Karbonkels en Saphiren opgefchikt is; welke haar ryk aanzien tegens den heeten A* dem van Spangjen neigen, het geen geheele vlooien van Fregatten en Scheepen uitzond om in haar &eus met ballaft gelaaden te worden.

Antipholis. Waar lag Holland V waar de Nederlanden t Dromio-

ó / Myn Heer! zo diep van onderen heb ik niet gezogt. kort en goed ; . deze Hex of Toveres maakte aanfpraakopmyjnoemdemy Dromio; zwoer dat ik met haar gehuwd was; zeide my welke gehei. memerktekenen ik aan myn lichaam had : gelyk de vlekken op myne fchouder; de wel aan mynen hals; de groote vlek aan myn linker arm, zo dat ik vol fchrikken daar van afliep; terwyl ik wel zag dat zy een Hex moeft zyn. ik geloof waarlyk, indien myn borft niet met het fchild des geloofs (k) en myn hart met ftaal was gewaapend, dat zy my in een Hond of een Zwyn zou verandert hebben; ommy in haar keuken het gebraad te laaten keeren. Antipholis.

Ga, zo ras gy kunt; loop aan deReê, en zo'er

ér.

(k) Dit ziet op het gemeene by geloof, dat" er niets in ftaat is, de 'J ooverkunfte eener Hex . om naamelik menfchen in dieren te hervormen, tegenftand te doen, dan een Jlerker geloof,

Wariurton.

Sluiten