Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De DWAALING,

dat zy my heden niet in huig hebben willen laaten. Maar zagt.' — daar zie ik den Goudfmit zelve. Ga heen , en koop den ftnk en breng hem mede naar huis. ," Dromio.

Ik koop een Jaarlyks inkomen van duizend pondj ik koop een Strik, (by vertrekt )

Antipholis, tegen Angelo.

Hy word waarachtig fchoon geholpen, die zich op U verlaat / gy beloofde by my te komen, en da keten te brengen; maar daar kwam noch keten r.och Goudfmit. Mogelyk dacht gy dat onze Vriendfchap te lang zou duuren, wanneer zy met een keten te faamen gebonden wierd,en daarom kwaamtgyniet. Angelo.

Met verlof uwer vrolyhe Luimen , waar in gy U thans bevindt: h ier is de notitie, hoe veel uw keten op de uiterfte Caraat weegt, het Goud is zeer fyn, en de arbeid zeer moeilyk. Het een met het ander beloopt drie Ducaten meer , dan ik dezen Heer fchuldig ben. Heb dus de goedheid ons heden te helpen, hy moet over Zee reizen, en wagt alleen op U.

Antipholis. Ik heb so veel Contant geld niet by my, boven dien heb ik eenige bezigheden in de Stad. Hoor eens, myn waarde Heer! gaat met dien vreemden Heer naar. myn huis: neem de Keten met U, en zeg aan myn Vrouw, dat zy dezelve in betaaling neemt en U voldoet. Mogelyk ben ik even zo ras weder daar als gy

Angelo, , Zult gy dan de Keten zelfs brengen ?

Antipholis. Neen zeker nietrbezorg hem zelfs maar, ik zotr mogelyk niet vroeg genoeg komen.

Angelo.

Zeer goed, Myn Heer 1 hebt gy dan de Keten kyU?

An.

Sluiten