Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

393

De DWAALING.

Antipholis. Ik 'er goed voor ftaan .' - waar zou ik goed ▼oor ftaan ?

Angelo.

Voor het geld dat gy my voor de Keten ichul» dig zyt.

Antipholis. Ik ben U niet eerder geld fchuldig, voor dat ik de Keten heb.

Angelo.

Gy weet dat ik dezelve U voor een half uur ge» geeven heb.

Antipholis. Gy hebt my niets gegeeven: gy doet my onrecht wanneer gy zulks zegt.

An ge lo.

Gy doet my nog grooter onrecht, wanneer gy zulks liegt .-bedenkt gy niet dat myn geheel Crediet daar op ruft.

Koopman. Welaan , Gerechtsdienaar, neem hem op myn bevel in bewaaring.

Gerechtsdienaar. Ik doe het,en beveel U hier mede, inden naam van den Hertog om met my te gaan.

Anoelo.

Dit is eene aangryping myner Eere. nog eens betaal dat geld voor my, of ik verzeeker my van Uw Perfoon, door dezen Gerechtsdienaar. Antipholis. Ik zou voor iets betaalen dat ik nooit ontvangen beb ? ■■ Laat my in bewaaring neemen, gek Menfch, indien gy hart hebt.

Gerechtsdienaar. Ik arrefteere U, Myn Heer! gy hebt gehoord dat men het van my begeerd.

Antipholis. Ik onderwerp my aan U.tot ik Borgtocht ftelle.

Maar

Sluiten