Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39* Dl DWAALING.

PW & Qn^^ÏÏ&'Xiïï!*"1"'-

VIERDE TOONEEL. Dromio van Syrakufa alleen.

Naar Adriana ? A3t ,-, Tl ...

middag gegeeten hebben , en ' daa'r DoZJu J™ overtuigen wilde, dat ik Cm '.nK' ^ denk dat zy veels te dik i« Hsnri,, y * Ik

paflen aoude. Intuffchen mn., I y,°? e,k3nder ongaarne ik zuil o! h?oe™ 'k• h°e ten hun Heers bevelen volbrengen ^

VYFDE TOONEEL c*).

Mtt Tooneel verbeeld bet Huis van Antipholis te Epbefen.

Adriana, Luciana.

zag hy 'er rood of bleek uit ? verdrie, e ^,f 4e| SC'^ oprnerk,ngen maaS 'gy^

Sluiten