Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'9*

Du DWAALING,

Luciana.

Waarom zoud gy dan over zulk een Minnenydig zyn ? men beweend het verlies van het kwaade nooit, wanneer men het reeds verlooren heeft. A d b i a n a.

Ach.' ik acht hem toch beter dan ik hem befchryf. En evenwel wenfcbte ik, dat de oogen van andere Lieden hem nog haatelyker vinden mogten; want de Kieviet fchreeuwt van zyn neft, weg ! weg.' Myn hart bid voor hem fchoon myne torjg hem ter zeiver tyd vervloekt.

ZESDE TOONEEL.

Dromio van Syrakufa, de Voorige.

Dromio.

Spoedig / Spoedig.' — de Lesfenaar — de beun— haastig lieve Mevrouw!

Luciana. Waarom zyt gy dan zo buiten adem? ,

Dromio. Om dat ik fterk geloopen heb?

Adr i a'na.1 Waar is uw Heer. Dromio? is by wel?

Drom i o.

Neen , hy is in een Tanarlimbus, die nog erger is dan de Hel zelve, Een Duivel, in een aitoos duurende Rok , heeft hem in zyn geweld : een Kaerel wiens hart met ftaal toegeknoopt is: een booze Vyand , een onbarmhartige Furie l een Wolf.;., neen, nog wel wat flimmer. een Kaerel van onderen tot boven in Buffels leder; een Rug. genvriend; een Schouderklopppr; een Kaerel die de toegang der Straten; der reden, en der enge treden bezet: een waare fpooihond.' (m) een

Kae-

<»»") In 't Engelfcb:&. hound that runs counter,

and

Sluiten