Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L 7 S P E L. 395

Kaerel die nog eer dan het Jongde gericht komt, en de arme zielen ter Heile voert (n).

Adriana. Maak het kort; wat is de reden?

Dromio.

Ik weet niet wat de reden is, maar dat weet ik, dat hy gebonden is, en in de gevankeniffe. (0) Adriana. Hoe in de Gevankeniffe? —— zeg my eens op wiens aanklaaging.

Dromio.

Ik weet niet op wiens aanklaaging hy gebonden is; maar dat weet ik, dat de Kaerel in Buffels leer gekleed is, die hem naar de gevankenis nam. wilt gy hem geen Losgeld toezenden ? het geld is in zyn Lefenaar.

Adriana.

Ga heen Zuder.en haalt het. (Lutianavertrekt) dat is toch wonderlyk, dat hy fchuldcn heeft daar

ik

and yet draws dry-foot well; dat is woordelyk , een Hond, die loopt divaalen, en echter op het Jpoor komt. de gebeele Spottemy ligt in de dubbelzinnigheid van bet woord counter, 't welke ook de naam eener' gevankenisfe te Londen is. Zekerlyk ftemt deze Zinfpeeling met bet Tooneel der Handeling niet over een; maar

dat mag den Dichter verantwoorden

Johnson» (») Een Duifter vertrek in een der Oude Engel. Jcbe Gevankenisfen word de Hel genaamd: bet komt in een oud Gedicht, The Counterrat van ïós&voor..,.

Steeven s. (0) In 't Engelfcb, was he arreded on a bond , of volgens de oude Spelling on a band , het geen, zo als Steevens aanmerkt, met bond één is. beide be. duidt in de eigenlyke betekenisfe, een band, en in de Jiguurlyko, eene Ondertekening, «/Borgfchap.

* 1 EsCHENBUROt

Sluiten