Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

395

D « DWAALING.

!k niets van weet: —- zeg my , waarom heeft men hem dan gezet?——was het een verband van Borgfchap j

Dromio.

ó Neen, geen band , het was wel ftetker; het was een Keten, hoort gy dezelve dan niet klinken? Adriana.

Wat? de Keten?

Dromio.

Neen, neen, de Klok. het is tyd dat ik pa. het was twee toen ik van hem ging, en nu flaat de klok éèn.

Adriana. Dat heb ik toch nooit gehoord, dat de uuren te mg gaan.

D r o m r o.

AJa. Wanneer een uur een Gerechtsdienaar ont. moet, dan loopt het van fchrik te rug.

Adriana.

Als of de tyd Schulden hadt.' — hoe allerlitfft redeneert gy 1 —.

Dromio.

De tyd is een waarachtige Bankroetier, en is de goede gelegenheid meer fchuldig , als hy aan vermogen hetft. Hy is een Dief boven anderen, weet gy niet dar men pleeg te zeggen.de tyd fteeld zich by den nacht, en by den dag van ons weg? indien dan de tyd Schuldig en Diefachtig is, en een Gerichtsdienaar ontmoet; heeft hy dan geen oorzaak om alle dagen een uur om te keeren ?

(Luciana komt te rug ) Adriana.

Ga Dromio. hier is hst geld, draag het weg, en breng dan Uw Heer terftond naar huis. <*— Kom Zufter, ik ben geheel afgemat van Gedachten, dis my dan omruilen, en dan weder trooften.

Z E-

Sluiten