Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ê L f S P E t. 4oi

NEGENDE TOONEEL.

Julia (alleen,)

. Antipholis is zekerlyk gek geworden; anders zou hy zich nooit zo gedraagen. Hy heeft van my een' Ring die veertig Ducaten waardig is; hy beloofde my een keten voor den Ring, en nu ontzegt hy het beide, nog eene andere omftandigheid, die my doet selooven dat hy gek is, is een geklyk geval dat hy dezen Middag aan Tafel vertelde , namelyk , dat men zyn eigen Huisdeur voor hem geflooten hadt. Doch , mogelyk heeft het zyn Vrouw gedaan , om dat zy reeds weet, wanneer hy zyne aanvallen van dolheid krygt. Heden wil ik naar zyn Huis gaan,en zyn Vrouw vertellen,dat hy zich zo even, toen hy zyn dolle uuren hadt, in myn huis is ingedrongen ; en met geweld myn ring heeft génoomen. dit dunkt my is wel het zekerfte ; want veertig Ducaaten te verliezen, was toch te veel in eene reis.

TIENDE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld een Straat.

Antipholis van Ephefen, de Sipiee, d*rna Dbomio van Ephefen.

Antipholis.

Vrees niets, goede Vriend; ik wil niet vertrek* ken; ik wil ü,eer ik ü verlaat, zo veel geld ten onderpand geeven als die fomma bedraagt, om welke ik by u in bewaarïng ben. Myn Vrouw is heden niet wel gehumeurd, zy zal myn bediende niet ver. trouwd hebben. Ik verzeker U , dat het een donder, flag voor haar zyn zal, wanneer zy hoord dat ik in Ephefen gevangen bsn. (Dromio van Epbefen komt

III. Deel. Cc met

Sluiten