Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 40? Gy huichelachtige^Schurk?gy liegt het alle beide. ,

ANT i ph0li s.

Maar ik w» nrei vergenoegen daar aan zien

( binden , maar by verweerd zicb.)

Adriana. . ,.

ft! Bindt hem! bindt hem: laat hem met te digt by my komen.

Nog meer Menfchen? — de booze Vyand is fterk in hem.

6 Hemel.' de arrn^e Man^hoe bleek en elendig ziet hy 'er uit •'

Antipholis.

Wat1 - wilt gy my vermoorden ■ «y»

Gerechtvar! ik^ben'uw Gevangene ; wi t gy toelaaten, dat zy my uit uwe handen ontvoeren.

Voort, hindt dezePBedienHde ook.by is insgelyks onzinnig.

Wat begeerd gy t^gjon^^ dienaar? welke vreugde hebt W'er toch aan . om te zien, dat een arm ongelukkig Man , zien befchimpt en onteerd ?

Gerechtsdienaar. ,

Hy is myn Gevangenen. Laat ik to S^. ddi moet ik de Schuld betaalen, om welke hy in verzekering geooinen is. ^ ' ^.

Sluiten