Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 4ï¥

VYFDE BEDRYF. EERSTE TOONEEL, Met Tooneel verheeld een Straat voor een Kloojljr. Een Koopman, Angelo. •Angelo.

Het doet my leed,Myn Heer, dat ik U zo lang heb moeten ophouden; maar ik verzeker U, dat hy de Keten van 'my ontvangen heeft; fchoon by het thans op zulk eene fchandelyke wyze loochent. Koopman. Welk een naam heeft dan deze Man in de Stad? Angelo.

Een naam vol Eere, Myn Heer; hy is een Man van een onbegrenft Credïet; hy is zeer gelieft, zo dat 'er geen een in de Stad hem daar in overtreft. EeB woord van hem, geld zo veel als al myn ver. mogen.

Koopman. Spreek wat zagt ; my dunkt dat ik ze daar zie gaan.

Angelo.

Hy is het, en draagt juift de Keten om den hals, van welke hy op zulk eene onbehoorlyke wyze ioogchende, dat by hem ontvangen hadt. kom, ga met my, Myn Heer ik wil hen aanfpreeken.

TWEEDE TOONEEL.

Antipholis van Syrakufa , Dromio van Syrakufa. de voorigen.

Angelo.

Myn H|pr Antipholis 1 ik verwonder my nietwe^.

Sluiten