Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4'4 Dl D WA 4 L IK g.

terwyl hy dikmaais buiten 's huis was. ' „ . . Abdisse. Gy had hem daar over moeten onderhouden. , - ... Adbi ana. o, Dat heb ik ook gedaan.

Abdisse. Ja, maar zekerlyk niet fcherp genoeg.

wifde toSlafteni8 ^^^-heid, my maar

Denkelyk dan, wannee/g'y met hem alleen waart.

A d r r a ïj a. Neen, ook in 't byzyn van andere Lieden.

Abdisse. Maar mogelyk niet dikmaais genoeg.

omtanfVhe, fdu"r^n -«houd van onzen df fedf^JÏmÏMd k0n hy niec flaaPen- negens kon hfn?et FPtindaar °V£r vo°*^by den Difch Kon ny niet Eeten, weegens de redenen die ik hem

dan^XudVOo°n^,dP; ^ al,eÊ" wL"ren was h't ik het zeë? ^ ,Pr?d,Jkatie: Gezelfchap bragt ik net zeer dikmaais m de reden te d-s • Ti ik hield hemjnophoudelyk voor, dat Wg^SJS

Ab.

Sluiten