Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

416 De D W A A L I N G,

Adriana. Laat uw Bedienden myn Man dan daar uit bren» gen.

Abdisse.

Dat ook niet. Hy heeft deze heilige plaatfe tot zyne vryplaatfe gekozen, en zal daar ook voor uwe handen zeker zyn. Hy zal daar zo lang binnen bly. ven , tot ik hem weder in orden gebragt , of al myne moeite met onderzoeken verlooren heb. Ad rian a.

Ik wil myn Man echter oppaffen; ik wil zyn Bed opmaakfter en Ziekebewaardfter zyn ,• dat is myfl plicht. Ik wil geen andere Oppasfter by hem hebben, dan my zelf. laat my hem dm die redenen mede naar huis neemen.

A b d i s s Ei"

Wees geruft, want ik zal hem zekerlyk niet eerder laaten vertrekken, voor ik myn bewaar middel aan hem beproeft hebbe. Gezonde, zagteDranken, en heilige Voorbeden , zullen hem zo ik hoope, ras weder heiftellen. Het is een plicht der Chriftelyke Liefde, die myne Ordensgelofte my oplegt, ga dus geruft heen, en laat hem hier by my.

Adriana.

Ik zal niet heen gaan, en myn Man hier laaten. ook fchikt het zich zeer weinig voor de Heiligheid uwer waarde, om Man en Vrouw van elkander te fcheiden.

Abdisse.

Wees geruft en gaat heen ; gy zult hem niet verwerven.

Luciana tegen Adriana. Klaag by den Hertog over deze gewelddaadigheid. (de Abdijje vertrekt.) Adriana. Kom met my. ik wil hem te voet vallen, en niet eerder opftaan, tot myne traanen en gebeden hem bewoogen hebben , om in eigen perfoon hier te

komen,

Sluiten