Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L* 41?

komen, en myn Man de Abdiffe met geweld af te neemen.

Koopman. Ik zie aan de Klok dat het ras vyf uwen zal zyn j zekerlyk moet de Hertog in 't kort dezen weg koT men, om het droefgeeftige dal by de Graven van, deze AbJy, waar de ter dood veroordeelden plegen gerecht te worden, te bezoeken.

Angelo.

Waarom dat.

Koopman. Om een Svrakufaas Koopman te zien fier ven, dia op eene ongelukkige wyze tegens de Wetten van deze Stad hier in aangekomen is, en om die rederi zyn hoofd moet verliezen.

A n 6 e l'o.

Zie, daar komen zy reeds; wy willen toch de te rechtftêlling mede aanzien.

Luciana.

Doet een Voetval voor den Hertog, eer hy aan de Abdy komt.

VIERDE TOONEEL.

Salinus, Gevolg, A e o e o n , met entblooten hoofde ,de Scherprechter, eenige Gerechtsdienaars, de voori-, gen.

Salinus.

Nog eens, roept het openlyk uit: indien ergens een Vriend die Somma voor hembetaalen wil,dan zal hy niet fterven; dit is alles wat wy voor hem doen kunnen.

Adr i ana. Rechtvaardigheid! Recht' Grootmoogend Heert tegens deze Abdiffe. lil,'Der». Dd Hek»

Sluiten