Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4a« D e D W A A L I N G.

U, en zweert dat wanneer hy U krygen kan, hy G t?Pn l u l/bera3!en ' dat gv nooit iets gelyks meer zien zult, (men boord een gejebreeuw agter de Sober-

, „ ,■ " . Adriana.

ö Hemel! het is myn Man; gy allen zvt eetumpn dat by onzichtbaar weder daar uit gekomef s fa^ even zagen wy hem in de Abdy v£en, en nu s hy hier, zonder dat een Menfch kanXhoe 2»

ZESDE TOONEEL.

Antipholis en Dromio van Ephefen. de Voorigen.

Antipholis.

Recht.' Recht.' Grootmoogend Heer.' ■ 6

j"1^0?." gerecfiligheid wedervaaren.' . om'

den dienft dien ik U deed, toen ik in den Slag myn

dfa onn* Schi'd maakte' en die wonden ontving OP U gemunt waaren ; laat my om bet hloed

^ssïiXiïzzrUw leven te redden»

veïÏÏrd1 ÏJW Je«diod« n,yne oogen niet Dromio; * 20 2,6 lk hier myn Zo°" Antipholis en

... Antipholis. Vrn,^ J'ghRid' g,ootm°ogend Prins, tegens deze Vrouw, die gy my zelf ten Wyve gegeeven hebt

SÜS ï dhn, h,°°gfte,n gr3ad b«d'oog "nen be*. >P« heeft, de belediging heden van haar ontvang

gena,

Sluiten