Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43© D* DW.AALING.

komen, en by my blyven. na zulk een lange korsi' mer, behoord zulk een feeftelyke vreugde. Salinus. Ik wil met al myn Hart uw vrolyke gaft zyn.

NEGENDE TOONEEL.

Antipholis en Dromio van Ephefeft, Antipholis en Dromio vajl Syrakufa.

Dkomio van Syrakufa.

Myn Heer, wil ik uw goed van het Schip we> der af haaien.

Antipholis van Ephefen.

Wat voor goed van my hebt gy dan ingefcheept Dromio ?

Dromio van Syrakufa. Üw goed Myn Heer, dat in onze Herberg de Centaurus lag.

Antipholis van Syrakufa. Hy fpreekt met my; ik ben uw Heer Dromio. Kom, ga nu met ons; wy willen daar na daar wel voor zorgen. Omarm hier uw Broeder en veiheug U met elkander.

TIENDE TOONEEL.

Dromio van Syrakufa, Dromio van Ephefen.

Dromio van Syrakufa.

Is 'er in het Huls van uwen Heer, niet een zeekere vette Vriendin, die my van middag in de Keu. ken voor U aanzag; zy zal nu myn Zufter zyn, en aiet myn Vrouw.

My

Sluiten