Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERZOEK eh AANMERKINGEN"

over het

B L Y s P E L. d e

DWAALING.

gY geen één Stuk van Shakespear, kan de bron waar u.t by geput heeft, met zo veel zekerhe.d ontdekt worden, dan by het bovenftaande Stuk. Ieder Lezer die Plautus kent,zal denze'ven ligt kunnen ontdekken:het zyn de Menacbmen van dezen Comieken Dichter, uit welke men hier den Hoofdinhoud; veele Schaakels van de Keten der omknoopmg en eene menigte kleine omftan digheden weder vindt. Men moet intusfchen n<et gelopven, dat dit een bewys voor Shakespear's Klasfikale geleerdheid kan opleveren. Hv kende dat Stuk van Plautus, even als veele andere Werken der Oudheid alleen uit eene Overzetting m 't Engelsch.dfe reeds in 't Jaar i«q« in Ouarto van eenen W. W. die Farmer (*fvoor w!l-'

li a m

bl 63"^ hall en holinos.

hed^aat eene aarUge Comedie met Plautus vermelding,ate reeds in'tjaar 1520 teGreenwich, voor den Koning en de Koninginne zou gefpeeldzyn. f en beeft deze ook voor de M e n a c h m n gebll. den,en Kiccobohi,zwaait den Engelfcben daar een grooten lof over toe , dat zy terflond bybet beVZ nen bunner Schouwburgen,zulke goede Stikkengfbïd hebben ; maar by ongeluk noemt Cavend ish fa

r JZenT^,Wr°^Kr,r' dit Stuk e™ voortrefehk Latyns Tusfchenfpel. Op dezelve tyd, zegt FaLer

lliZPlaatfi; W,rd het in Hoolduitfïbe tt• Neu! lenburg van den beroemden Scboenmaaker, Hans

Sachs

Sluiten