Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

wanneer ik een Tooneelftuk vertaald had, hetzelve vergeleken met de fraaije Vertaaling van den Heer Prof. Eschenburg, en met genoegen gezien, dat vvy,fchoon fomtyds in woorden verfchillende , echter in het hoofdzaaklyke volmaakt overeenftemden, en dus durf ik hoopen, datmyn arbeid den Leezer niet geheel onaangenaam zal zyn.

BERNJJIDVS BRUNIÜS,

Sluiten