Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSOONEN.

Marcus Ahtoniü!,,

Octavius CffisAS, > Driemannen van Ro*

Imilius Lepidus.J men.

Sixtus Pompejus, Opperhoofd der Tegenparty.

Domitius Ahenobarbus,^

Ventidius, I

Canidius, f

Eros, KVrienienvanM.

Sc au rus, f Antonius.

Dercëtas, . I

D.emetrius, J PHILO. '

Mecenas, j Agritt-a», i

Dol-* 6*1.1.*-, yFfiinften van HDctaVtu* Gzfar, Proculejus, / Thyreus, )

GiLLWi )

Men as, \

Menecraiïs, ^Vrienden van ScxtusPompejus. Varius, j

Silius, Een Bevelhebber in bet leger van Ven'

tïdius. . T a u r u s, 'Onderbevelhebber van Oüavtus Cajar.

Miïï'ifti Tptkwlingm van Cletpatr*.

DlOMEDES, J

Een Wichelaar. Een Boer.

O Leop atra. Koningin van Egypten. Cctavi a , Zuster van Oït. Ccefar , en Certaa» iin van M. Antonius.

Frhaasr,m 1}Staatjuffers van Cleopatra. afgezanten van M. dntonius en Oiï. Cajar. Bevelhebbers. Krygsknecbten.

Boden. „ » *

Gevolg. MAR;

Sluiten