Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARCUS ANTONIUS

E N

C L E O P A T R A.

T R E V R S P E L.

EERSTE BEDRYF. EERSTE TOONEEL.

Het Ttoneel is in bet Paleis van Cleopatra te Alexandriën.

•Demetrius, Philo.

Philó,

W^Aarlyk deeze buitenfpoorigheid van onzen Veldheer gaat te verte; die dappere en levendige oogwenken, die onze ryën en gelederen overzagen, als ofhy degewapenJeMars zelf was, wenden zich af en vestigen hun gezichtsvermógen thans enkel op een taanverwig vrouwenaangezicht. Zyn krygsmanshart, dat in bet hevigfte der bloedigfte veldflagen de riemen van zyn' wapenrok deed losbarften , om lucht te verkrygen, heeft allen heldenmoed verloren , en is herfchapen in een' blaasbalg en waaijer om den brand van een Egyptisch Wyf te koelen Zie daar, daar komen zy. {Men hoon den klank der A 2 treih'

Sluiten