Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 MARCUS ANTONIUS fn CLEOPATRA.

trompetten , en Antonius en Cleopatra komen op bet ttoneel, gevolgd door baare Staatjuffers; tetwyl eenige Gefnedsnen de lucht rondom ben met waaijers ver. koelen.) Geef maar wei acht, en gy zult in hem een der drie pilaaren van de waereld zien, die de fpeelpop van eene dartele hoer geworden is. Zie toe, en Jet op.

Cleopatba. Indien dit liefde is, zeg my dan, hoeveel gy daarvan gevoelt.

M. Antonius. Daar is bedelaary in eene liefde, die berekend kan worden.

Cleopatra. Ik zal u de grenzen bepaalen hoeverre ik be. mind wil weezen.

M. Antonius. Dan moet gy eene nieuwe aarde en een* nienwen hemel uitvinden.

{Een Bode komt op bet TooneeW) Bode.

Mynheer, ik kom u nieuws van Romen brengen.

M. Antonius. Dat is my haatelyk. Wat is de inhoud?

Cleopatra. Nu , Antonius, hoor hem toch. Misfchien is Fulvia toornig; of, wie weet, of de dunbaardige Oétevius u niet zyne veelvermoogende bevélen zend; „Doe dit, of dat; verover dat Koningryk, . „ of ftel dat andere in vryheid ; voer myn' last „ uit, of ik zal u verbannen.

M. Antonius. i. Wat zegt gy, myne Geiitfde ?

Cleopatra. Misfchien , en dit is wel zeer waarfchynlyk, moogt gy hier niet langer blyven; misfchien heeft Cffifsr u uw ontflag gezonden. Hoor deihalven den Bode, Antonius. Waar zyn de klagten van

tul-

Sluiten