Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA-

zen avond geheel alleen de ftraaten doorwande.; len, en de hoedanigheden van het volk befchou. wen. Gaa met my, Koningin! gisterenavond was dit uw begeeren. (Tegen de Afgezanten.) Zegt ons niets. (Antonius en Cleopatra vertrekken met bun gevolg.)

Demetrius. Hoe! word Csfar zo weinig geacht van Antonius ?

Philo,

Sorotyds, Mynheer, wanneer hy geen Antonius is, verliest hy de groote eigenfchappen , die altoos met Antonius behoorden gepaard te gaan. Demetrius.

Het doet my leed , dat hy daardoor de a!ge< meene leugentaal bevestigt , die te Romen hem dit nageeft, doch ik wil hoopen , dat hy morgen betere daaden zal doen. Intusfchen, rust wel.'

TWEEDE TOONEEL.

Charmian, Iras. Alexas , Aheno; barbus, een Wichelaar.

Charmian. Myn Heer Alexas, niyn goede Alexas, myn allerlieffte Alexas, myn algebiedende Alexas, waar is toch die Wichelaar, dien gy by de Koningin zo hoog geroemd hebt? o Dat ik eens mogt weeten wie die echte man is, die volgens u zeggen zyne hoornen tegen bloemkranfen zal vêrwi&felen« Alexas.

Wichelaar !

Wichelaar. Wat is uw bügteren ?

Charmian. Is dit de man zelf? — Zyt gy het, Mynheer, die van (toekomende) zaaken weet?

WlCH.

Sluiten