Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

?

WICHELAAR. ,

Ik kan een weinig leezen in het onefndigVfif* heimboek der Natuur.

Alexas. Laat hem in uwe hand zien.

Ahenobarbus. Breng fchielyk het Hofbanket op; en wyn genoeg om Cleopatra's gezondheid te drinken. Charmian. Myn waarde Heer,, geef my toch een goed geluk.

Wichelaar. Ik kan niets gesven maar wel voorfpellen.

Charmian. Eilieve, voorfpel het my dan.

Wichelaar. Gy zult hierna veel fchooner zyn dan tegenwoordig.

Charmian.

Hy meent van aangezicht.

ir as.

Neen , (hy wil zeggen) gy zult u blanketten als

gy oud zyc.

Charmian.

Verbied toch de rimpels.

Alexas.

Kwel zyne voorweetenfcnap niet, (maar) wees aandachtig.

Charmian

Stil!

Wichelaar. Gy zult meer beminnen dan bemind worden.

Charmian. Ik zou liever myn' iever door drank willen rer* hitten. Alexaj. Och, hoor hem dan.

Charmiah. Goed! Nu een uitmuntend geluk! Laat my met A 4 drie

Sluiten