Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jo MARCUS ANTONIUS in CLEOPATRA.

ziet draagen , nadat zy meer dan vyftigmaa! hem hoorns opgezet hebben. Goede Ifis/ Verboor dit gebed, al zoud gy my ook eene bede van meer belang daarom weigeren ; acb , goede lü's , dit fmeek ik u!

I k as.

Het zy zo 1 — Waarde Ifis! hoor dit gebed van bet volk.'want even gelyk het eene hartkwelling is een' fraaijen man ongehuwd te zien, zo is het ook eene doodelyke fmart een' lelyken fchelm te zien, die geen hoorns draagt. Daarom , waarde Ifis 5 neem de welvoeglykbeid in acht, en begunftig hem naar verdienften.

Charmian.

Het zy zol Het zy zo.'

Alexas.

Ziet eens, als zy riet in haare hande hadden om my tot een' hoorndraager te maaken, zy zou den zelve hoeren worden alleen om zulks te doen. •

DERDE TOONEEL.

Ps Voo rige n, Cleopatra , (en een ivti* ttig laater) m. Antonius, een Bode en Gevolg.

ahe no barbus. Stil daar komt Antonius.

Charmian. Neen, het is de Koningin.

Cleopatra. Hebt gy myn' Heer gezien ?

AHENO BARBUS.

Neen, Mevrouw.

Cleopatra. Is hy niet hier geweest ?

Ch ar-

Sluiten