Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

23

C je s a r.

Dit had ik vooruit wel kunnen denken. Zelfs de allervroegfte eeuwen leeren ons, dat men naar hem, die werkelyk is. gewenfcht heeft tot dat hy 'er was; en dat hy, wiens geluk aan het ebben is, en die niet geliefd word dan wanneer hy geene lief. de meer verdient, dan eerst in achting komt, wanneer men hem mist. Het groot lichaam van het algemeen is even als eene afgefcheurde vlag, die op de golven dobbert, af en aan gaat , het afwisfe* lend gety volgt, en enkel door geftadigs beweeging zich zelve verflyt.

Bode.

Cajfar , ik kom u (daarenboven) melden , dat Menecrates en Menas , twee beruchte zeefchuimers , de zee in dwang houden , welke zy met vaartuigen van allerleije foort beploegen en door' klieven. Zy doen veele hevige invallen in Itali» ën ; de kuftbewooners zweeten bloed , wanneer zy flechts aan hen denken , en de flukfche jeugd ftaat tegen ons op; geen fchip kan 'er uitloopen, want het is zo haast genomen als gezien ; Pompejus naam doet meer nadeel dan de oorlog zou do§n, zo men hem opentlyk tegenftond.

C je sar.

Verlaat toch uwe dartele brasferyen, Antonius! Toen gy eenmaal voor Mutjna afgeflagen wierd, nadat gy de beide Burgemeefters Hirtius en Panfa geflagen had , toen volgde de hongersnood u op de hielen, dien gy ftandvaftiglyk bevocht, fchoon tederlyk en weeklyk opgevoed , met meer iydzaamheid , dan men, zelfs van een' wilden , zou kunnen verwachten. Toen dronkt gy ftinkend en begroeid moeraffig water, waarvan zelfs de beeiten zouden gewalgd hebben. Uw gehemelte kon toen de zuurfte beziën van den doornachtigften ftruilc wel dulden; ja zelfs even als het hert, wanneer de fneeuw de weiden bedekt, hebt gy de basten der B 4 b0°-

Sluiten