Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL, *?

ZESDE TOONEELi

Het Tooneel is te Alexandrièn in let Paleis vaft Cleopatra.

ClEOPATRA,ChARMIAN,IrAS,MABDIAJ|.

Cleopatra,

Charmian f

Charmian.-- 3

Mevrouw.

Cleopatra. -ü Toe fchielyk, geef my Mandragora.

. Charmian. Waartoe, Mevrouw?

Cleopatra. Om die groote tusfchenruirute van tyd te kunnen dooiilaapen, waaria Antonius afweezig is. Hy is weg.

Charmian. Gy denkt te fterk op hem.

Clbopatra. o, Het is verraad l ——.

Charmian. Neen, Mevrouw, da) kan ik niet gelooven.

Cleopatra. Kom hier, gefneden Mardian.'

Narde ah. Wat beveelt uwe Majefteit ?

Cleopatra. Niet dat gy voor my zult zingen. Want ik fchep geen vermaak in iets, dat een gefneden bezit; het is een geluk voor u, dat, gy onmagtig zynde, uwe wispeltuurige gedachten u niet uit Egypten kunnen trekken. Gevoelt gy eenige aandoeningen? . Maduh, Ja, genadigfle Koningin.

b 5 Cl*

Sluiten