Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA.

inenfchen. —•»* Hebt gy myne postboden ont« moet?

Alexas*

Ja Mevrouw , zelfs meer dan twintig. Maar waarom zend gy 'er zoveel ?

cleopatr a.

Hy, die geboren word op den dag, wanneer ik •zal vergeeten naar Antonius te laaten verneemen, zal arm fterven. --. Geef papier, pen , en inkt. Charmian. — Wees welkom, waarde Alexas. —— Heb ik Caefar wel ooit zo bemind, Charmian? Charmian. o Die dappere Csefar!

Cleopatra. Mogt gy by eene tweede uitroeping van dien aar» flomworden.' Zeg liever:oDie dappere Antonius. Charmian. Die heldhaftige Casfar!

Cleopatra. By Ifis, ik zal u de tanden aan bloed liaan, zo gy Ca?, far weder durft vergelyken met myn' man der mannen. Chrrmian. Ik verzoek onderdaaniglyk om vergiftenis; ik zing ftechts uw eigen lied.

Cleopatra. Ja , dat zong ik in myne faladedagen; toen ik nog groen in oordeel was. o Gy koelbloedige, zo gy nog heden fpreeken kunt gelyk ik* toen fprak.— Maar, kom aan, gaa met my, bezorg my papier en inkt; ik zal hem eiken dag verfcheidene groeten laaten doen, al zou ik Egypten ontvolken.

Einde van l» Eerjie Bedryf.

Sluiten