Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA. DERDE TOONEEL. Mecenas, Ahenobarbus, Acri p pa.

Me cjenas.

Welkom uit Egypten, Mynheer.

Ahenobarbus. o Mecamas.' Tweede ziel van Cssfar. «SS Er* gy ook myn waerdige vriend Agrippa.'

Aorippa. Myn waarde vriend Ahenobarbus!

M e c je n a S.

Wy hebben rede om ons te verbiyden, dat de

HhtAntZl WJ! zy-n aJgel°PW- Gy fchynt het gqed gehad te hebben in Egypten.

Ahenobarbus.

Ja, Mynheer, wy fliepen des daags buitenfpoo-

ng. en maakten al drinkende van den nacht een'

MKCiBNAS.

Is het waar, dat daar agt wilde zwynen cebra,

ne" ? e" t0t een onlb-'t voor tw™f perfoo.

Ahenobarbus. o. Dat is zoveel als eene vlieg by een' arendwy hebben nog veel wonderbaarde? gastmaalen gehad, die beter verdienen aangetekend te wor-

. Mecünas. Zy is eene al verwinnende vrouw . indien her gerucht waar is. ' en m-

Ahenobarbus. Toen zy Marcus Antonius voor de eerftemaal

T . Mecjenas. Ja, daar verfcheen zj (in haare volle pracht),

•f

Sluiten