Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

43

Me c je nas. Indien fchoonheid , verftand, en zedigheid An. tonius kunnen boeijen, dan heeft hy in Octavia een gelukkig lot getrokken.

Agripp a.

Laaten wy gaan. Waarde Ahenobarbus, wees myn gast, zolang gy hier (in Romen) vertoeft. Ahenobarbus. Met zeer veel dank, Mynheer. (Zy vertrekken,)

Antonius en C je s a r , «jet Octavia t«r« Jcben ben beiden, op bet Tooneel komende.

Antonius. De waereld, en myn gewigtig ampt zullen my van tyd tot tyd van uwen boezem rukken. Octavia. En dien tyd zal ik altoos befteeden met myne knën in den gebede voor de Goden te buigen om uw geluk van hen af te fmeeken.

Antonius. Goeden nacht, Mynheer. Waarde Octavia, zoek myne gebreken niet op in het boek der ge< ruchten van de waereld, ik heb totdusverre niet naar behooren geleefd, maar myn toekomend ge? drag zal volkomen regelmaatig zyn. Goeden nacht» myne waarde Geraaalinf

Octavia. Goeden nacht, Mynheer.

Ca sak.

Insgelyks goeden nacht. (Cefar en OUavia vertrekken.')

VIER-

Sluiten