Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRlA. Lepidus.

Gy kunt korter weg neemen, myne zaaken dwingen my een' omweg te kiezen; gy zult het my twee dagreizen afwinnen.

Mecjenas en Agrippa. Veel geluk, Mynheer.

Lepidus.

Vaart wel.

VYFDE TOONEEL;

Het Tooneel is te Alexandrijn in let Paleis vmt Cleopatra.

Cleopatra, Ch armian,Iras,A lexas; Cleopatra. Verfchaft my muziek; muziek is de zielefpys voor ons, die in de liefde handelen.

Allen.

Hola ! Muzikanten , hola ! (Mardian de Gefnei iene treed binnen.)

Cleopatra. Laat het maar blyven, komt, gaan wy naar de billardtafel; kom met my, Charmian.

Charmian. Myn arm doet my zeer; fpeel liever met Mardian.

Cleopatra. Eene vrouw kan even goed fpeelen met een' ge; fnedenen als met eene vrouw. — Kom, vriend, gy zult met my fpeelen.

M a r d ia n. Zo goed als ik kan, Mevrouw.

Cleopatra. Wanneer de goede wil gebleken is, dan mag de daader, fchoon hy te kort fchiet, vry vergiffenis vraagen. «--—•> Ik begeer nu niet een van beiden.

Geef

Sluiten