Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

59

Antonius hier niet te gemoet zagen; maar, zeg my nu eens, of hy gehuwd is met Cleopatra? Ahenobarbus. Cajfar's zuster heet Oftavia.

Menas.

Gy hebt gelyk, Mynheer, zy was de Gemaalia van Ca jus Marcellus.

Ahenobarbus. En nu is zy die van Marcus Antonius.

Menas. Wat zegt gy Mynheer?

Ahenobarbus. Het is inderdaad waar'.

Menas.

Dan zyn Csefar en Hy voor eeuwig aan elkan« deren vereenigd.

Ahenobarbus. ' Indien ik verpligt was myn gevoelen over deeza eenigheid te zeggen, dan zou ik eene gantsch andere voorzegging doen.

Menas.

Myns bedunkens heeft de ftaatkunde van dat onderwerp meer daarin gedaan dan de liefde der wederzydfche partyën.

Ahenobarbus.

Dit is myn gevoelen ook. Maar gy zult bevinden, dat de band, die thans hunne vriendfchap fchynt aaneen te knoopen, juist de ftrop zal zyn om dezelve te verworgen. Octavia is godvruch« tig, koel, bedaard, en ftil in haaren omgang. Menas.

Wie zou niet gaarne zulk eene vrouw willen hebben ?

Ahenobarbus. Een ieder, behalven hy, die zelf niet zo is; en die is Marcus Antonius. Hy verlangt al weder naar zyn Egyptisch gastmaal; dan zullen de zuchten van Octavia het vuur in Csfar aanblaazen, en dan zal

het,

Sluiten