Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€2 MARCUS ANTONIUS x* CLEOBATRA.' Lepidus.

De Hangen worden by u in Egypten geteeld uit de moerasfen door de (koefterende) werking det zon; even gelyk uwe krokodil.

Antonius.

Dat is zo.

P ompe ju?.

Zet u neder, en drinkt. Eene gezondheid aas Lepidus.

Lepidus.

Ik ben juist niet zo, gelyk ik behoorde te zyn; maar ik zal 'er toch niet uit raaken.

Ahenobabbus.

Neen, niet vóór dat gy uitgeflapen hebt; ik vrees, dat gy 'er tot dien tyd toe wel in zult bly ven.

Lepidus.

Neen waarlyk; ik heb gehoord, dat de Pyramiden van de Ptolemeënzeer aartige dingen zyn; nUj zonder tegenfpreeken, ik heb dat gehoord. Menas. fJïtV.) Pompejus, één woord.

Pompejus, Zeg het my aan bet oor.

Menas. (Jlil.) Verlaat uwe plaats een oogenbiik, dit bid ik u en hoor my één woord fpreeken.

Pompejus. (fiuijlerende) Wacht nog een oogenbiik- — (Overluid) Deeze wyn is voor Lepidus.

Lepidus. Welke foort van een ding is uwe krokodil?

Antonius. Mynheer, zy gelykt volkomen naar —. zichzelve; zy is zo breed als zy breed is, en zo hoog als zy hoog is; zy beweegt zich door haare eigen zin» tuigen; zy leeft van hetgeen , dat haar voed , en

wan-

Sluiten