Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

«5

Menas-

Om deeze weigering zal ik uw daalend geluk nooit weder volgen- Die zoekt, en niet wil toetasten, wanneer hem iets aangeboden word, zal dat nooit wedervinden.

Pompejus. Deeze beker voor Lepidus.

Antonius. (tegen de Sim dienden.)

Draagt hem naar den wal. (tegen Pompejus.) Ik zal u voor hem befcheid doen, PompejusAhenobarbus.Dat zal op uwe gezondheid zyn, Menas.

Menas. Wees welkom, Ahenobarbus.

Po mp e jus. Schenkt geduurig tot dat de bekers weggenomen worden*

Ahenobarbus. (Op den jlaaf wyzende, die Lepidus wegdraagt.) Dat is een fterke knaap, Menas.

Menas.

Hoedat.'

Ahenobarbus. Wel , man .' Hy draagt het derde deel van de Waereld; ziet gy dat niet?

Menas,

Dan is het derde deel van de waereld dronken; ik wenfehte wel dat dit geheel zo was, en dat der 2elve op raden liep.'

Ahenobarbus. (Welnu) drink, en vergroot dus de kringen. Menas.

Welaan.'

Pompejus. Dit is geen Alexandrifch gaftmaal.

Antonius. Het begint 'er al toe op te groeijen ; klopt E eens

Sluiten