Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. IS

C » s a *. (OSawa kusfende.) Vaarwel, vaarwel!

Antonius.

Vaarwel. vertrekken onder bet geluid watt

trompetten en trommelen.)

DERDE TOONEEL.

Bet Tooneel is te Alexandrijn in bet Paleis vatt Cleopatra.

Cleopatra, Charmian, Iias, Alexas, Bode.

Cleopatra.

Waar is de man ?

Alexas. Hy fchroomt u te naderen.

Cleopatra. Kom, Kom! (Tegen den Bode.) Treed nader, vriend.

Alexas.

Genadigfte Koningin , Herodes de Koning der Jooden zou u niet durven aanzien dan wanneer gy welgezind zyt.

Cleopatra. Ik wil nog ten eenigen tyd het hoofd van dien Herodes hebben; maar hoe? daar Antonius ver* trokken is, door wien ik myn bevel kon laaten uit» voeren. — (Tegen den Bode.) Kom hier by my. Bode.

Allergenadigfte Koningin!

Cleopatra, Hebt gy Octavia gezien ?

Bode.

Ja, gtootmagtigfte Koningin* CltO'

Sluiten