Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 77

Charmian. Drie andere Egyptenasrs kunne zulke goede op.; merkingen niet maaken als hy alleen«. Cleoïatra. Hy is vry opmerkzaam, dat befpeur ik. Tot nog toe heeft zy niets (bevalligs). De knaap heeft een goed oordeel.

Charmian.

Uitmuntend.

Cleopatra. Eilieve, zegmy eens; hoe oud is zy, naar uwe

gisfing?

Bode.

Mevrouw, zy was reeds weduw.

Cleopatra. Zy was weduw, Charmian! Hoort gy het wel?

B ode,

En ik denk, dat zy wel ruim dertig jaaren oud zal zyn.

Cleopatra. Hebt gy haar aangezicht in uw geheugen geprent ? Was het rond of langwerpig.

Bode-

Rond, Mevrouw, tot buitenfpoorigheid toe. Cleopatra.

De meeften , die zodanige aangezichten heb. ben, zyn klein van verftand. Welke kleur heeft haar haait?

Bode.

Bruin, Mevrouw; en het groeit haar zo laag op het voorhoofd als immer mooglyk is.

Cleopatra. Daar is (eene beurs met) goud voor u. Gy moet myne voorgaande fcherpheid niet kwaalyk neemen , ik zal my in het vervolg weder van u bedienen; ik bevind , dat gy zeer bekwaam tot

(der*

Sluiten