Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRIA»

ti j 0ctavia,

ik dank mynen Heer en Echtgenoot. De alvermoogende Jupiter maake my zwakkeen onwaeidige tot uwe middelaaresfe! Een oorlog tusfchen u beiden zou eveneens zyn als of de waereld fcheurde, en dat die fcheur met verflagenen moest aaneengevoegd worden.

Antonius.

Zo haast het u zal gebleken zyn wie van ons de aanvoerder is van deezen twist, keer dan uw misnoegen tegen dien man; want onze misflagen kunnen onmooglyk zó gelyk zyn, dat uwe liefde voor beiden even flerk zou blyven. Bezorg het noodige tot uw vertrek; kies uw reisgezelfchap naar genoegen, en maak zoveel kosten als gy zul goedvinden.

(Zy vertrekken.) Ahenobarbus, en Eros. (Op bet Tt-oneel kmende.)

Ahenobarbus. *• Wat is het, Vriend Eros?

Eros.

Daar is zeer vreemd nieuws van Romen, Vriend. Ahenobarbus.

En wat dan ?

Eros.

Casfar en Lepidus hebben den oorlog verklaard aan rompejus.

_ Ahenobarbus.

Dat is al oud; maar wat is het gevolg van dien oorlog?

Eros.

Casfar, na zich van hem (Lepidus) bediend te hebben m den oorlog tegen Pompejus, weigert

hem

Sluiten