Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL; ti

hem thans als zyn' deeigenoot in de heerfcbappy te erkennen, wil niet alleen hem geen deel geeven in de eer van den ftryd; maar hier made nog niet vergenoegd befchuldigt hy herri wegens brie» ven, die hy voorheen aan Pompejus zou gefchreven hebben; neemt hem op zyne eigene magt en beklag in hechttenis; en dus is de arme Drieman gevangen totdat de dood hem eenmaal zai vry maaken.

Ahenobarbus. o Waereld, fchoon gy dan nu niet meer dan twee kaakebeenen hebt, zullen die echter, niet* tegenftaande gy al uw voedfel tusfchen beiden werpt, (ten laatften) eikanderen vergruizen. Waar is Antonius ? ——»

Eros.

Hy wandelt in den tuin, aldus, en vertreed da biezen, die voor hem gebogen leggen met den voet. Hy roept geftadig uit: „ o, Dwaaze Lepi„ dus-" en dreigt den hals van dien bevelhebber, die Pompejus (den Grooten) vermoord heeft. Ahenobarbus. Onze groote vloot is uitgerust.

Eros.

Tegen Italiën en Casfar. Verder, Bómitius.nrya Heer begeert u tegenwoordig te fpreeken. Ik had u dit nieuws hierna wel kunnen zeggen.

Ahenobarbus.Het zal niets zyn; maar laat dit zo weeze». Breng my by Antonius.

Eros. Kom aan, Mynheer.

f V Y F-

Sluiten